tisdag 26 oktober 2010

Bra början 1


Nu ska du få en ny uppgift att göra under de kommande hörstudiotimmarna. Under de tidigare lektionerna lyssnade du på nyheter och svarade på frågor. Kommer du ihåg? Nu ska du få göra en annan sak, med hjälp av läroboken ”Bra början 1”.

Bra början
Till uppgiften behöver du en övningsbok, ett elevfacit och flera ljudfiler på datorn. Din lärare delar ut böckerna och elevfacit. Det är viktigt att du följer lärarens råd, hur du ska arbeta med materialet:

1. Skriv inte i böckerna. Du ska skriva i ditt skrivblock.
2. Låna inte hem böcker eller facit.
3. Använd facit efter att du har gjort klart en hel övning.
4. Härma ljud, fraser och meningar samtidigt som du lyssnar. Då lär du dig bättre.
5. Var noga med att skriva vilken sida du är på. Då blir det också lättare att rätta och fortsätta nästa gång.
6. Arbeta i din egen takt och ta stort ansvar för ditt lärande.

Börja så här
1.
Öppna mappen ”Bra början 1” som ligger på skrivbordet och öppna sedan mappen
”Kapitel 1-5”.
2. Spela upp (starta) den första ljudfilen ”sidan 4”, och pausa (stoppa) uppspelningen.
3. Nu tar du fram övningsboken ”Bra början 1” och bläddrar fram samma sida som ljudfilen heter, alltså "sidan 4".
4. Läs texten och starta nu ljudfilen igen.Lycka till!
SFI Delta

Inga kommentarer: